Vill du bli effektivare?

Att kontakta oss är första steget!

Zeloso är en ny annorlunda plattform för dig med variabel produktion och tjänster.
Kontakta oss redan i dag för ett förutsättningslöst teams eller telefonmöte.
Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Vad betyder Zeloso?

Zeloso är det adjektivet som betyder karaktäristiken eller attributet hos någon som demonstrerar iver. Det kan också vara synonymt med noggrann, flitig, entusiast eller ambitiös. Ursprung i grekiska zelos, detta ord användes också för att beskriva ett tillstånd av brådskande engagemang och vård av någon mot en annan person. I vissa fall kan det här ordet också användas för att beskriva en metodisk person som är mycket tillämpad på en viss uppgift eller aktivitet.

Vid fakturering till Agrado AB Ska följande adress användas.
inbox.lev.925942@arkivplats.se