zeloso-sommar-2000x1000

Först några frågor!

F: Lägger du mycket dyrbar tid på att räkna på jobb?

S: Med Zeloso lämnar du en väl beräknad offert på några minuter!

F: Har du tröttnat på att inte har någon koll på dina produktionskostnader?

S: Med Zeloso har du koll på alla kostnader, inköp, tider samt marginaler!

F: Hinner du aldrig återkoppla till dina viktigaste kunder?

S: Zeloso håller koll och påminner dig när det är dags att återkoppla dina kunder!

F: Vem är Zeloso?

S: Zeloso är din ambitiösa vän,!

Kalkyl

Vi har utvecklat en avancerad kalkylmotor som jobbar med en linjär prismodell. Med vårat snabbjobbade program med egna färdiga mallar bygger du ett pris blixtsnabbt. En kalkyl med kostnader, inköp, vinstmarginal, vikt och uppskattad tidsåtgång. Du får direkt full kontroll över hela kostnadsbilden och hur mycket tid som kommer att behövas i produktionen.

Offert

Zeloso sänder ett mail med en extremt tydlig länkoffert som kunden kan svara på under giltighetstiden. Kunden kan välja mellan beställ, ändra eller avböj i offerten samt medsända filer. Uteblir svar kan självklart en automatisk påminnelse sändas till kunden för att spara din tid. Flera kvantitets alternativ kan erbjudas samt uppföljningspåminnelse till säljaren och order inte lagts inom önskad tid.

Dashboard

Total överblick! Här finns allt viktigt som sker på företaget med leveranser, accepterade offerter, påminnelser på individ nivå. Kundlista som är anpassad till den inloggade säljaren. Vald kund med historik och status för nödvändiga beslut. Snabbkommando som tar säljaren direkt till önskad plats i programmet som kalkyllistan, leverantörer, mallar eller artiklar.

Leverantörer

Alla artiklar i Zeloso är knutna till en leverantör med ett register. Från leverantörskortet kan man enkelt beställa de varar som leverantören är registrerad på. Risken att glömma fylla på lagret minimeras och fraktfritt blir enklare att uppnå. Priserna som är avtalade med leverantören syns tydligt på beställningen så det inte blir fel pris.

Order

Zeloso bygger även en gemensam säljkultur för att stärka ditt företag. Vid order skapas tydlig arbetsorder med uppskattad tidsåtgång för produktionspersonalen samt en kalenderaktivitet. Även en Orderbekräftelse till kunden med information, tydlig kostnad och leveranstid. Automatisk överföring t.ex. Fortnox så fakturering och bokföring kan sköts på rätt sätt.

Leverans

När produktionen är klar får kunden automatisk information om leveransen, transportdokument och sökning. Inga onödiga samtal om produkten är klar eller inte. Zeloso har även automatisk uppföljningsenkät med enkla frågor om leveransen. Viktig statistik som ger medarbetarna status på företagets kundnöjdhet.

Kundstöd

Det viktigaste företaget har är kunderna men ändå blir det allt för sällan kontaktad av säljarna. Zeloso kommer att släppa en säljstödsmodul där säljaren uppmanas att kontakta kunder i rätt ordning. Med Zelosos säljstöd kommer inga kunder att bli bortglömda och risken för att tappa affärer minimeras. Här finns även ett enklare CRM för att lättare jobba med viktig information runt kunden. I kundkortet finns även all statistik du behöver för att ta strategiska beslut i säljprocessen. Viktigast är att allt är på individnivå där flera säljare kan ha olika kontakter på samma företag. Zeloso blir på detta sätt det naturliga verktyget att kontakta och sköta sina relationer med kunderna. Här finner du även enkla kundaktiviteter och små projekt som ger mervärde för dina kunder.

Produktionskalender

Arbetsordern hamnar även i produktionskalendern och här syns varje etapp i processen tydligt med uppskattad tidsåtgång. De olika avdelning kan sortera så just deras del i produktionen syns. Vid utförd etapp markeras detta klart och nästa del blir synlig. Tider och daglig statistik syns tydligt i olika grafik. Det blir extremt lätt att få en överblick över dagens produktion och tjänster. Detta är en separat modul i Zeloso som kan kopplas på senare.

Statistik

När vår statistikmodul är klar kan rapporter och underlag för företagsåtgärder tas ut i siffror och tydliga grafiska dokument. Hur går försäljningen, vem leder kundkontaktligan och hur mycket gav kampanjen? Viktiga frågor får tydliga svar på produktionsmötet. Även statistikrapporter över produkter, tjänster, offertsvar, produktionstider och leveranstider.

Prisjusteringar

Zeloso har en enkel funktion för att uppdatera alla utpriser vid en leverantörsökning. Ni ändrar inpriset på en artikel så ändras automatiskt alla linjära utpriser i alla kalkyler, mallar och offerter. Offerter som är låst av en giltighetstid uppdateras självklart inte fören den öppnas igen.

Infobord

En avancerad kalkyl i kalkylen räknar ut viktiga parametrar för en variabel beräkning. I Zeloso Sign beräknar infobord våder, omkrets, utfall, utnyttjande grad, tider, överlapp och andra viktiga data. Detta används sedan för att få rätt variabler i kalkylen för att lämna en exakt beräknad offert.