zeloso-kalkyl

Det började med frustration!

När print, skärning, fräsning kom in i bilden under slutet av 90-talet blev det en stor belastning att räkna på jobben. Timmar att skapa prislistor trixande i Excel-ark olika smarta beräkningsformler mm. Men allt för ofta blev det endast ett pris skjutet från höften eller ett uträknat m2-pris som någon hade hört att någon annat tog för liknande jobb.

Det var då Zeloso föddes och efter cirka ett års programmering var första versionen uppe och snurrade. Programmet visades för flera skyltföretag och det togs emot med öppna armar. Programmet var så effektivt att ägare valde på att bromsa försäljningen p.g.a. konkurrensen.

Tiden kom i kap och det var dags för en uppdatering och under 2014 startades ett försök till Zeloso 2.0 En it-konsultfirma anlitades men efter 6 månader så visade det sig att det var för komplicerat för dem och projektet lades på is.

Nu 3år senare är det dags igen och nu samma personer som låg bakom Zeloso 1.0 fick i uppdrag att skapa Zeloso 3.0 med en helt ny plattform med nya tankar och idéer inför för framtiden. Grunden och den nya plattformen blev klar under hösten 2018. Hösten och vintern 2018/2019 programmeras 3.0 med delar från 1.0 för att spara tid. Zeloso 3.0 ska vara klart för att börja demotestas under våren 2019.

Här nedan ska vi försöka förklara vad det är som gör Zeloso till ett så effektivt verktyg för branscher med variabel produktion eller tjänster.

Gamla Zeloso 1.0 (login)

Första versionen från början av 2000-talet var uppbyggd med flera olika kalkylblad för storformat, screentryck, dataskuret, gerber, digitaltryck, fräs och ett projektverktyg. Den nya plattformen bygger vi med en och samma form för samtliga projekt och kalkyler. I Zeloso är alla kalkyler uppbyggda med den unika formeln start/stop som ger en linjär exakt prissättning på samtliga delar i en kalkyl.

Gamla Storformat

Detta kalkylblad är den i särklass mest använda och har skapat över 50 000 unika kalkyler. Denna kalkyl gör ca 20 beräkningar i 5 olika kvantiteter samtidigt, blixtsnabbt. Varje kalkylmodell har olika linjära start/stopp kurvor som levererar exakt pris beroende på mängd och antal som används. Hela beräkningen är enormt komplex och är fortfarande helt unik i sitt slag.

Start/stopp

Beräkningsformen start/stopp är helt unik då det med endast fyra inmatade värden bygger en hel prislista. Denna funktion ger en linjärt pris oavsett antal från det inmatade startpriset till stoppriset som är det lägsta som kan ges. Detta sker i samtliga delar och artiklar i kalkylen och alla kvantiteter som är valda. Inga trappstegsskuggor och kunden får alltid ett lägre pris vid kvantitet.

Estimerad tid

I varje artikel där produkten eller tjänsten tar tid av någon finns en tidsangivelse för start och per enhet. Detta för att få en uppskattad tid hur länge kommer produkten eller tjänsten att ta i anspråk. Produktionspersonalen får nu ett hum hur mycket tid det är inplanerat just nu. Detta ger mindre stress och det blir enklare att fördela ut jobben under dagen.

Kostnader

Att en artikel för en produkt eller tjänst har ett inköpspris är naturligt men vi har även lagt in en kostnad. Denna beräkning är till för att inplantera viktiga kostnader i beräkningen. Ett exempel är storformatsskrivare som på inköp har färgåtgång med ett antal kronor per m2. Under kostnad lägger man in en uppskattad summa för finansiering, service, personal, hyra, el och andra direkta fasta kostnader. Självklart har vi en formel för detta så kostnads koefficienten blir rätt i kalkylen. Detta ger säljaren en klarare bild över hur den faktiska vinstmarginalen är och har lättare att ta viktiga säljande beslut.

Mallar

När du skapat en kalkyl som du är mycket nöjd över kan du enkelt spara det som en mall. Denna mall kan du sen hämta och använda till vilken kund du vill. När mallen är i kundens kalkyl kan du ändra som du vill utan att originalmallen ändras. Detta ger dig en otrolig förmåga att snabbt skapa en specialkalkyl till en kund blixtsnabbt. Mallarna sparas i ett separat bibliotek för åtkomst till alla på kontoret.

Vinstmarginal

Att ha koll på vinstmarginalen kanske är viktigast av allt och Zeloso ger dig superkoll. Varje rad i kalkylen ger dig en exakt vinstmarginal och här kan du själv skruva och fixa så det blir rätt. Sist i kalkylen ser du den totala vinstmarginalen på hela jobbet. Ni bestämmer själva vad som är företaget minsta acceptabla minimarginal och när det ska varnas före det skickas en offert till en kund.