zeloso-sommar-2000x1000

Vill du bli effektiv?

Zeloso är en plattform för att förenkla beräkning av utpris vid olika variabla produktioner och tjänster. Varje artikel blir en egen liten kalkyl med ett linjärt pris, procentuellt från inköpspriset från den valda leverantören. Artiklarna har även en estimerad tidsberäkning, vinstmarginal samt en valbar beräkningsformel. Dessa olika Infoboards ger sedan ett exakt uträknat värde till de artiklar som är knutna till den valda beräkningsformen. Det kan vara yta, omkrets, skarv, vektorer, pass och produktions m2.

Detta presenteras i ett smakfullt molnbaserat gränssnitt med hantering av kunder, offerter, arbetsordrar, leverantörer, olika bekräftelser och påminnelser för att inte tappa affärer och viktiga kunder.

Zeloso är inte ett nytt affärssystem utan en ambitiös vän som hjälper dig att räkna rätt, bli effektivare och få björnkoll på det viktigaste du har.

/Team Zeloso

Kalkyl

Vi har utvecklat en avancerad kalkylmotor som jobbar med en linjär prismodell. Med vårat snabbjobbade system med egna färdiga mallar bygger du ett pris blixtsnabbt. En kalkyl med kostnader, inköp, vinstmarginal, vikt och uppskattad tidsåtgång i varje artikelrad. Du får direkt full kontroll över hela kostnadsbilden och hur mycket tid som kommer att behövas i produktionen.

Offert

Zeloso sänder ett mail med en extremt tydlig länkoffert som kunden kan svara på under giltighetstiden. Kunden kan välja mellan beställ, ändra eller avböj i offerten samt medsända filer. Uteblir svar kan självklart en automatisk påminnelse sändas till kunden för att spara din tid. Flera kvantitets alternativ kan erbjudas samt uppföljningspåminnelse till säljaren om order inte lagts inom önskad tid.

Dashboard

Total överblick och koll! Här finns allt viktigt som sker på företaget med leveranser, accepterade offerter, påminnelser på individ nivå. Valbara kundlistor som är anpassad till den inloggade säljaren. Vald kund med historik och status för nödvändiga beslut. Snabbkommando som tar säljaren direkt till önskad plats i programmet som kalkyllistan, leverantörer, mallar eller artiklar.

Leverantörer

Alla artiklar i Zeloso är knutna till en leverantör med ett register. Från leverantörskortet kan man enkelt beställa de varar som leverantören är registrerad på. Risken att glömma fylla på lagret minimeras och fraktfritt blir enklare att uppnå. Priserna som är avtalade med leverantören syns tydligt på beställningen så det inte blir fel pris.

Order

Zeloso bygger även en gemensam säljkultur för att stärka ditt företag. Vid order skapas tydlig arbetsorder med uppskattad tidsåtgång för produktionspersonalen samt en kalenderaktivitet. Även en Orderbekräftelse till kunden med information, tydlig kostnad och leveranstid. Automatisk överföring t.ex. Fortnox så fakturering och bokföring kan sköts på rätt sätt.

Leverans

När produktionen är klar får kunden automatisk information om leveransen, transportdokument och sökning. Inga onödiga samtal om produkten är klar eller inte. Neutrala följesedlar om du jobbar med återförsäljare och sänder till din kunds kund. Zeloso har även automatisk uppföljningsenkät med enkla frågor om leveransen. Viktig statistik som ger medarbetarna status på företagets kundnöjdhet.

Kundstöd

Det viktigaste företaget har är kunderna men ändå blir det allt för sällan kontaktad av säljarna. Zeloso kommer att släppa en säljstödsmodul där säljaren uppmanas att kontakta kunder i rätt ordning. Med Zelosos säljstöd kommer inga kunder att bli bortglömda och risken för att tappa affärer minimeras. Här finns även ett enklare CRM för att lättare jobba med viktig information runt kunden. I kundkortet finns även all statistik du behöver för att ta strategiska beslut i säljprocessen. Viktigast är att allt är på individnivå där flera säljare kan ha olika kontakter på samma företag. Zeloso blir på detta sätt det naturliga verktyget att kontakta och sköta sina relationer med kunderna. Här finner du även enkla kundaktiviteter och små projekt som ger mervärde för dina kunder.

Produktionskalender

Arbetsordern hamnar även i produktionskalendern och här syns varje etapp i processen tydligt med uppskattad tidsåtgång. De olika avdelning kan sortera så just deras del i produktionen syns. Vid utförd etapp markeras detta klart och nästa del blir synlig. Tider och daglig statistik syns tydligt i olika grafik. Det blir extremt lätt att få en överblick över dagens produktion och tjänster. Detta är en separat modul i Zeloso som kan kopplas på senare.

Statistik

När vår statistikmodul är klar kan rapporter och underlag för företagsåtgärder tas ut i siffror och tydliga grafiska dokument. Hur går försäljningen, vem leder kundkontaktligan och hur mycket gav kampanjen? Viktiga frågor får tydliga svar på produktionsmötet. Även statistikrapporter över produkter, tjänster, offertsvar, produktionstider och leveranstider.

Prisjusteringar

Zeloso har en enkel funktion för att uppdatera alla utpriser vid en leverantörsökning. Ni ändrar inpriset på en artikel så ändras automatiskt alla linjära utpriser i alla kalkyler, mallar och offerter. Offerter som är låst av en giltighetstid uppdateras självklart inte fören tiden är ute eller ändring önskas av kunden.

Infobord

En avancerad kalkyl i kalkylen räknar ut viktiga parametrar för en variabel beräkning i en artikel. En infobord beräknar utifrån önskad storlek värden som våder, omkrets, utfall, utnyttjande grad, tider, överlapp och andra viktiga värden. Dessa värden kopplas sedan till olika artiklar i kalkylen och ändras automatiskt när du ändrar t.ex storleken i en kalkyl. Detta för att lämna en exakt beräknad offert till din kund i flera olika kvantiteter som oftast ger merförsäljning.